Cómo Participar

A Plataforma MPF2020 está aberta tanto a empresas como a centros públicos e privados de investigación, centros tecnolóxicos, grupos de inversores, entidades da administración pública ou calquera outro axente do sistema Ciencia-Tecnoloxía-Industria involucrado directa ou indirectamente no ámbito da enxeñería avanzada dos materiais, e comprometido coa innovación e o desenvolvemento tecnolóxico neste campo.

 

montaje

  Se a sua entidade quere participar en MPF2020, pode solicita-la inscripción a través do formulario online ou, se o prefir, descárguese o siguinte  boletín_de_adhesión_mpf2020  e envíelo ó fax 986 337 302.