Presentacion

Plataforma Tecnolóxica Galega de Materiais e Procesos de Fabricación - MPF2020 e unha iniciativa promovida pola Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste - Centro Tecnolóxico AIMEN,  conxuntamente con outras seis entidades: Grupo de Investigación ENCOMAT da Universidade de Vigo, o Instituto da Cerámica de Galicia, o Grupo de Investigación de Polímeros da Universidade de A Coruña, FACTORIAS  VULCANO, S.A., DAYCOENSA, S.L. e CEDERVALL ESPAÑA, S.A., amparada pola Consellería de Innovación e Industria  e apoiada por numerosas entidades do panorama galego cuxas actividades gardan algún tipo de relación cos Materiais e os seus procesos asociados.  

É misión de MPF2020  servir de ferramienta para mellorar a competitividade, sostenibilidade e crecemento do tecido industrial da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante o desenvolvemento dá I+D e o fomento e apoio á innovación no ámbito da enxeñería e tecnoloxía de materiais e os procesos de fabricación.

pres